MADOVEC

MADOVEC

Banská Štiavnica 4.-6.12.2020

E-mail Tlačiť PDF

 

AJ TARÉ JE MODERNÉ

E-mail Tlačiť PDF

 

PRÍSPEVKY Z MAGISTRÁTU HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVY

E-mail Tlačiť PDF

V roku 2020 nám Magistrát hlavného mesta Bratislavy z Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave schválil tri žiadosti:

1. Výroba kulís a kostýmov počas koronakrízy

2. Poznaj históriu našich predkov - Banská Štiavnica

3. Aj staré je moderné - workshop pre deti a mládež

ĎAKUJEME

 

Výroba kulís a kostýmov počas koronakrízy

E-mail Tlačiť PDF

Vďaka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sa ani v čase koronakrízy naše aktivity úplne nezastavili.

Aj napriek tomu, že FS Madovec a TS Madovec netrénujú v bežnom režime a využívajú online tréningy, vedúci nezaháľajú a zháňajú prostriedky na zabezpečenie materiálov na realizáciu vystúpení na rok 2021. V grantovom programe na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou sme získali 500,- € na nákup materiálu na výrobu kulís a kostýmov, ako aj na nákup doplnkov k vystúpeniam (sponky, gumičky, vlásenky, pančuchy, tanečné špičky...).

 

Máme nové kroje a valašky

E-mail Tlačiť PDF

Počas tohto kalendárneho roka sme sa za finančnej pomoci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pokúsili doplniť kroje a rekvizity pre náš folklórny súbor.


Projektom s názvom Doplnenie krojovej výbavy FS Madovec sme chceli doplniť chýbajúce rekvizity a časti krojov. Projekt bol určený pre deti vo veku 6-18 rokov, ktoré tancujú vo folklórnom súbore Madovec. Všetky deti sú deti s postihnutím (sluchové, rečové, viacnásobné). Väčšina detí je zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pomocou finančných prostriedkov sme obohatili krojovú výbavu súboru o kroje, resp. časti krojov z Myjavskej oblasti a dokúpili sme pomôcky na vystúpenia.Ešte nám čo-to chýba, ale aj v budúcom roku sa budeme snažiť zohnať peniažky a doplniť našu krojovú výbavu. Veľmi sa tešíme, že chlapci majú nové valašky a dievčatá košíky, lopáre a varechy.


 


Stránka 2 z 3