MADOVEC

Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti II.

E-mail Tlačiť PDF

Deti z Bratislavy a okolia vo veku 8 - 15 rokov sa 06.10. – 08.10.2017 zúčastnili na projekte Ľudové tvorivé dielne pre moderné deti II. Tento projekt bol pokračovaním veľmi úspešnej realizácie rovnakého projektu z júna 2017. Deti, pre ktoré bol projekt zameraný, využívajú svoj voľný čas najčastejšie pri počítačoch a vymoženostiach IKT, menej sa venujú športu a len veľmi málo majú prehľad o kultúrnej minulosti Slovenska a folklóre. Pomocou projektu sme deťom priblížili život našich predkov, ich zvyky a remeslá, ktoré našich predkov živili. Zúčastnené deti „modernej doby“ sa dokázali štyri dni hrať bez využitia mobilných telefónov a počítačov. Maximálne využívali pobyt v prírode a zistili, že športové aktivity a tvorivé dielne v kolektíve sú dobrou náhradou za počítačové hry. Počas pobytu si deti vyskúšali remeslá – košikárstvo, výšivkárstvo, kožiarstvo, drevárstvo – vyrábali si tradičné vianočné ozdoby. Naučili sa aj vypaľovať do dreva a kože a mnohé iné. Súčasťou pobytu boli aj športové aktivity a základy ľudového tanca. Na projekte sa zúčastnilo 20 osôb – 17 detí a traja pedagogický pracovníci. Náš projekt bol podporený finančnou dotáciou z grantového programu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Dotácia mesta bola využitá na ubytovanie pre deti aj pedagógov. Finančné náklady na stravu a cestu boli hradené zo zdrojov FZ Madovec a príspevkov rodičov zúčastnených detí.