MADOVEC

Inkluzívne tanečné sústredenie

E-mail Tlačiť PDF

Inkluzívne tanečné sústredenie sme realizovali v dňoch 8.-10.6.2018 v príjemnom prostredí hotela Hviezda v Dudinciach. Hotel bol vybraný zámerne vzhľadom k jeho možnostiam využitia priestorov nie len na tanečné nácviky, ale aj večernú relaxáciu a športové vyžitie v bazéne.

Projekt bol určený pre deti vo veku 8-16 rokov. V prvom rade to boli deti, ktoré tancujú vo folklórnom súbore Madovec. Všetky tieto deti sú deti s rôznym druhom postihnutia (sluchové, rečové, viacnásobné). Väčšina detí je zo sociálne znevýhodneného prostredia a na výlety, resp. pobyty mimo školy a školského zariadenia sa dostávajú len sporadicky. Rovnako bol projekt určený pre skupinu detí z intaktnej populácie. Deti z intaktnej populácie mali možnosť spolupracovať s deťmi s postihnutím pri nácvikoch a prezentácii folklórneho programu. Do projektu sme zapojili deti z intaktnej populácie, ktoré majú aspoň aké-také skúsenosti s ľudovým tancom, čiže deti, ktoré navštevujú bratislavské detské folklórne súbory (v tomto konkrétnom prípade to boli štyri deti z DFS Hájenka, štyri deti z DFS Prvosienka a šesť detí z DFS Malíček).

Tanečné sústredenie sme organizovali z dôvodu rozvíjania vzťahov detí s postihnutím s deťmi z intaktnej populácie, ďalej na nadobúdanie pozitívnych zážitkov postihnutých detí zo sveta bežnej populácie a na rozvíjanie sociálnych a komunikačných kompetencií tak postihnutých detí ale aj detí z intaktnej populácie.

Organizácia tanečného sústredenia sa nám podarila aj vďaka finančnej podpore Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.